Alliansen och skolavslutningen

Jag har skrivit några rader om Alliansens nya lagförslag om konfessionella inslag på skolavslutningar. Läs  och ge gärna respons. Tänker jag galet?

Skolavslutning
Den 16 april i år kommer Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna att rösta igenom ett nytt lagförslag vad det gäller skolavslutningar. Den nya lagen innebär att enstaka konfessionella inslag på skolavslutningar kommer att vara tillåtna.
Det är flera saker med det här nya lagförslaget som jag inte riktigt förstår.
Varför tycker man att det behövs ett nytt lagförslag? Den nuvarande lagen är väldigt tydlig, man kan använda kyrkorummet som avslutningslokal om man anser att det passar, man kan sjunga Den blomstertid nu kommer, men inga konfessionella inslag får förekomma. Den nya lagen säger att ”enstaka konfessionella inslag” får förekomma. Vad är enstaka? Vem ska avgöra vad enstaka är? Blir inte det här en väldigt otydlig lag?
Man säger att det är trevligt och högtidligt att vara i kyrkan. Jo, då, jag kan hålla med, kyrkorummet är en vacker lokal och avslutningen får hållas där med nuvarande regler också. Men om skolan har, låt oss säga, elever med 32 olika nationaliteter och massor med olika religioner, har själv jobbat på en sådan skola, då kanske det inte är så trevligt och högtidligt längre med konfessionella inslag för då kan inte alla elever delta. Det blir inte inkluderande. Man säger då att avslutningen ska vara frivillig. Det är väl väldigt tråkigt att ha en avslutning som inte alla kan delta i?
Det blir också exkluderande att säga att avslutningen är frivillig. De barn som då inte kan delta på grund av religiösa skäl blir utpekade.
Skolan är obligatorisk för alla barn och undervisningen ska vara icke konfessionell, då borde det väl gälla avslutningen också?
Varför vill man då så gärna att prästen ska kunna vara med på skolavslutningen? Man säger att det är tradition. Absolut. När 1842 års skolförordning kom så var det socknen och kyrkan som hade ansvar för utbildningen. Kyrkoherden hade tillsynsansvar och då fanns det en anledning att denne var med på skolavslutningen för att se vad barnen hade lärt sig. Men 1958 upphörde domkapitlets befattning med skolan och ansvaret gick över till länsskolnämnden. Så det är snart 60 år sedan kyrkan skildes från skolan. Mycket har hänt i Sverige sedan dess och alla elever i skolan är inte kristna längre.
Om man nu så gärna vill bjuda in någon utomstående att hålla i skolavslutningen så borde det väl vara betydligt mer naturligt att bjuda in några politiker från Barn- och utbildningsnämnden? Det kan säker vara både nyttigt och intressant för dem att delta eftersom de har ansvar för skolan idag.
Varför engagerar Alliansen sig så helhjärtat i något som i princip är en ickefråga i skolan, det handlar om två avslutningar per år, någon timme per gång. Finns det inte viktigare saker i skolan och våra barns utbildning att ta tag i?
För mig är det glasklart, den skola som lyder under skollagen skall vara icke konfessionell och prästen har inte på de skolavslutningar att göra om denne inte är där som förälder eller åskådare.
Om man nu som förälder väldigt gärna vill föra över kristna traditioner till sina barn så anser jag att det är något man gör på fritiden. Jag går själv gärna i kyrkan och uppmuntrar mina barn att delta i aktiviteter som kyrkan ordnar, men det sker utanför skoltid.
Ett år valde mina barns skola att ha avslutningen på Lagerlingen och i den utomhusamfiteater som byggdes av tyska krigsfångar under slutskedet av andra världskriget. Det var en väldigt stämningsfull avslutning eftersom platsen också skänkte eftertanke. Det finns andra stämningsfulla lokaler att vara i än kyrkan om man nu inte tycker att skolgården och idrottshallen passar.
Viktigast av allt är att vi ska ha en skola för alla. En skolavslutning med konfessionella inslag är inte för alla.
/ Mien

One Response to “Alliansen och skolavslutningen”

  1. Ingrid Uppsala Says:

    Jag håller med dig i allt Mien. Utmärkt skrivet!
    Upp på barrikaden bara!

Leave a Reply